Friday, November 29, 2013

Tóroddur Poulsen er innstillaður til norðurlendsku bókmentaheiðurslønina 2014


Tóroddur Poulsen er innstillaður til norðurlendsku bókmentaheiðurslønina 2014 fyri bókina Fjalir.

http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/de-nominerede-til-nordisk-raads-litteraturpris-2014

I Planker er der 33 digte og 33 billeder, hvor digtene kommenterer billederne, og billederne kommenterer digtene. De er integreret, og de forudsætter hinanden. Billederne er trykte træsnit, og i de fleste af dem indgår der også tekst. Tóroddur Poulsen er født i Tórshavn i 1957 og debuterede i 1984 med digtsamlingen Botnfall (Bundfald). Siden har han udgivet et stort antal digtsamlinger, nogle prosaværker og de senere år har han også været aktiv billedkunstner. Han udtaler selv om sine digte og billeder, at for ham “har selve skriften altid været billede. Og omvendt.”

Titlen Planker henviser til produktionen af billederne, at de er skåret i træ eller planker, men den færøske titel Fjalir henviser derudover til verbet fjalir, der betyder at skjule eller dække over noget. Gennem digtene afdækkes det vi ønsker at skjule, for andre og for os selv, og det vi ikke vil vide. Tro og eksistens er ét gennemgående tema, og i digtet “Opgave” sammen med det tilhørende billede kommenteres der på drømme, tro og tanken om det evige liv:

I denne 
forblæste
drøm
er jeg dødsens træt
på vej ned ad
nogle skrænter og flere
kilometer lange trapper
sammen med en præst
som hele tiden spørger mig
om det ikke er dejligt at forestille sig
at vi også har evigheden til gode
og jeg svarer opgivende igen og igen
at jeg bare vil hjem i seng
fordi jeg er fuldstændig afkræftet
og ikke vil høre noget snak om en evighed
som bare trætter mig endnu mere

Billedet er bygget op som et tårn af planker med en masse ord, der igen henviser til digtet. Andre temaer i digtsamlingen er identitet, samfundsforhold, kunsten og sproget. Mange af elementerne i billederne er konkrete hverdagsting som planter, skibe, kirker, tændstikæsker og cykler, der sammen med ordene får ny betydning. De fleste digttitler er ligeledes konkrete, tit enkelte ord, som så udfolder sig i de enkelte dige og billeder til dybe eksistentielle og poetiske overvejelser. Tóroddur Poulsen er den visuelle digter, der har formået at sammenkæde to kunstarter, således at de udgør en sammenhængende helhed, hvor digte og billeder kommenterer og fuldender hinanden.

Ann Ellefsen(KP)