Wednesday, June 20, 2012

Nævner min Tanke dig


J.P.Jacobsen: Nævner min Tanke dig


Nævner min Tanke dig, -
Rødmer min Kind,
Knyttes min Haand
Og dirrer min Læbe.
5En duft af Dug paa nysudfoldet Løv,
De lette Skygger af en nøgen Busk,
Et rødgult Solblink over fjærne Ruder,
En Haand, der springer fra min Skulder,
To Læber, der i Angst og Smærte,
10Men lydløst, hurtigt briste fra hinanden,
Alt gaar forbi mig i et kort Sekund.
Saa er det Nat,
Op oppe mod en dunkel Himmel,
Af Aander baaret, dem mit Øje ser
15Kun som en mørknet, men dog lødløs Krusning,
Ligger du som gydt henover Luften.
Din Dragt er hvid og ubevægelig,
Din Arm er over dit Aasyn bøjet,
Kun Mundens Smærtedrag er ikke dulgte.
20Saaledes skuer jeg dig langsomt svinde,
Imedens jeg og Jorden synke.Yrking: J.P.Jacobsen
Mynd: Georgia o´Keeffe