Saturday, May 3, 2014

ORDBILLED BILLEDORD

I gruppeudstillingen ORDBILLED/BILLEDORD præsenterer Steinprent, Færøernes Grafiske Værksted værker af ni fremtrædende færøske og danske kunstnere, der alle benytter tekst i deres billeder. Herudover er nogle originallitografiske bøger med på udstillingen, som desuden danner rammen omkring udgivelsen af to nye bøger; Lille Dæmonologi og Dét, hvorom man hverken kan tale eller tie med tekst af Søren Ulrik Thomsen og billeder af Claus Carstensen.

Det drejer sig om en eksklusiv dobbeltudgivelse af to bøger med tre essays, der henholdsvis kredser om kunstens betydninger og væsen og om det ondes tilstedeværelse i tilværelsen. Ud over at være en stor digter, er Søren Ulrik Thomsen en sjældent benådet essayist, som gennem små nedslag i konkrete oplevelser formår at lede læseren hen imod store, universale og abstrakte erkendelser. Forfatterens imponerende kulturelle og litterære indsigt og skarpe vid afvæbnes af den varme, medmenneskelige tone, der gør læseoplevelsen til noget ganske særligt. Claus Carstensens heliografiske arbejder i bøgerne har det samme kompakte og flerstrengede præg og skal ikke blot ses som illustrationer af de pågældende essays, men som selvstændige, kongeniale billedværker, der kredser omkring de samme temaer, som teksterne behandler. De sorthvide, forvrængede maskeskildringer har sammen med deres sindrige fletværk af mønstre og overmalinger et umiddelbart råt og ekspressivt præg, der kombineret med et litterært og analytisk blik, demonstrer en formidabel billedmagers fornemmelse for grafikkens lagvise udtryksmuligheder. Det var Claus Carstensen, som på et af sine arbejdsophold i Steinprent - Færøernes Grafiske Værksted, fik idéen til det givtige samarbejde mellem de to kunstnere og grafikværkstedet, der ligger ved bådehavnen i Tórshavn i den gamle Østrøms fabrik, som i dag bruges til musikstudio, café, fotoatelier, samt grafisk værksted med tilhørende atelier. Her i Steinprent indleder de aktuelle publikationer en kommende udgavevirksomhed af kunstbøger i samarbejde med og med støtte fra trykkerivirksomheden Føroyaprent, som med imponerende gåpåmod, samt lige dele åbenhed og erfaring, har imødegået den store udfordring, som det var at trykke de to bøger på en særdeles overbevisende og kompetent måde.


Visuel poesi

Udstillingen ORDBILLEDE/BILLEDORD omfatter visuel poesi i bred forstand, det vil sige billedkunst, der indeholder ord og sætninger, samtidig som udstillingen altså også indeholder bøger og et enkelt pladecover (Knud Odde). Det skrevne ord er af stor betydning for mange af kunstnerne, der arbejder i Steinprent. Alle interesserer de sig for litteratur, men flere af dem har desuden en eller anden skribentvirkomhed ved siden af den billedlige. Visuel poesi er jo et ganske omfattende begreb, der feks. både indbefatter kalligrafi, kalligram og konkret poesi, og inden for modernistisk digtning ser vi helt fra Guillaume Appolinaire og fremefter mange forskellige eksempler på visuel poesi, hvor selve den poetiske grundforudsætning på en eller anden måde ændres ved, at poesien skal beskues ud over, at den skal læses.
Peter Laugesens billeder er eksempler på visuel poesi i sin reneste form, skrift på sten, digte omsat til litografi, flyvende sværte- og lysplettede iagttagelser af liv og poesi nedfældet på sten trykt på fransk papir af bedste kvalitet. Fornemmelsen af papiret er forresten ikke uden betydning i udstillingen ORDBILLED BILLEDORD, der netop fokuserer på den sanselige oplevelse af sammenkomsten mellem ordenes og billedernes verden.


Ca caw motherfuckers

Tóroddur Poulsens originallitografiske digtsamling Villvísi er i sig selv et bevægende eksempel på et særdeles frugtbart samarbejde mellem Poulsens ord, der omfavnes af Bjarne Werner Sørensens skrøbelige fletværk af mønstre, der bølger og dirrer under sætningerne som et musikalsk akkompagnement. Oplevelsen af den synæstetiske effekt af de to kunstarter er så stærk i Villvísi, at det er svært at forestille sig digtene uden billedelementerne og omvendt. Svend-Allan Sørensens tre monumentale portrætter bekræfter hans interesse og hengivenhed i forhold til det skrevne ord. Billederne forestiller tre kendte forfattere, Turgenev, Boganis og Thoreau, som alle dyrkede natur, jagt og i det hele taget livet efter naturens betingelser. Steinprent og Færøerne har fået umådelig stor betydning for Svend-Allan Sørensen, hvis værker har stor betydning som inspirationskilde i det færøske kunstmiljø. Han siger selv, at det første ophold i Steinprent for ham danner en streg i sandet, der ganske klart markerer tiden før og efter i hans værk. Det er svært at karakterisere dette forhold indgående i en begrænset tekst, men det er på den anden side vigtigt at anerkende, at der er tale om et særligt tilhørsforhold, der både handler om grafik og en gensidig forståelse og udvikling af kunstneriske idéer, men som helt sikkert også er påvirket af personlige relationer og en oprigtig følelse af fællesskab mellem den jagt-entusiastiske kunstner og mennesker i det færøske samfund, ikke mindst dets primitive eller autentiske og oprindelige facetter. "Ca caw motherfuckers" står med store skæve bogstaver på et billede. 
- Udbruddet er typisk for kunstnerens på en gang cool og morsomme billedsprog, men ofte ses morskaben parret med en dyb og inderlig alvor. "Tú gongur ikki einsamallur" står der eksempelvis skrevet ned over et litografi, der afbilder det øverste af en lygtepæl, hvorpå der står nogle fugle. Sætningen stammer oprindelig fra Rodgers og Hammersteins sang "You´ll never walk alone", som de fleste Liverpool fans vil være bekendt med, en sætning, der jo forekommer på én gang fortrøstningfuld og beklemmende. At mørket er mørkt er en erfaring, som de fleste har gjort sig, men selvfølgeligheden "Myrkrið er myrkt" lyder som en sætning fra et af Tóroddur Poulsens digte. Både Poulsen og Sørensen arbejder således med tautologier og gentagelser, der i stedet for at konkretisere og definere åbner op for diffuse men righoldige fantasier og associationsmuligheder. Mellem ord og billede opstår forskellige betydninger af det mørke mørke, en sætning, der helt håndgribeligt skaber lys i den mørke billedflade.
Roter Satan

Steinprent er blevet et uundværligt kulturelt mødested på Færøerne. Her kommer de færøske billedkunstnere og forfattere og her mødes de med kunstnere fra det øvrige norden. De sidste år har en del fremtrædende danske kunstnere arbejdet på værkstedet sammen med litograf Jan Andersson og litograf og billedkunstner Fríða Matras Brekku, der også er glade for samarbejdet med de yngre danske kunstnere. Daniel Milans spændende kunstbog "LET MET MARRY U" fra 2012 er inspireret af et ophold i Uganda. Bogomslagets stærke, muntre farver står i skærende kontrast til det menneskesyn, som den stærkt homofobiske lovgivning i Uganda repræsenter. Zven Balslev besøgte Steinprent i 2005 sammen med fire andre akademielever, Malene Bang, Emil Westmann-Hertz, Stefan Rotvit og Søren Petersen, og de lavede sammen en fin lille foldebog med et vædderstempel på omslaget, en såkaldt leporello med nogle ganske forskellige, dels figurative, dels abstrakte, små billeder. Da Zven Balslev kom tilbage nogle år senere, boede han i William Heinesens hus i Tórshavn, hvor han blev inspireret  af den afdøde færøske forfatter. Balslevs to litografier er lavet med udgangspunkt i Heinesens bevægende historie om kniven Roter Satan, der ganske tager magten over den unge Marselius, og får ham til at sætte sig op i mod sin far. De litografier er ellers ganske forskellige -  i forhold til det brungrønne billedes cartoonprægede stil, forekommer skildringen af urtepotten mere gammeldags naturalistisk. Men der er alligevel en klar forbindelse i mellem de to billeder, for urtepotten fandt kunstneren i William Heinesens vinduekarm, hvor den også stod dengang William Heinesen selv levede og faktisk kan vi midt på urtepottetegningen se aftrykket af spidsen af den førnævnte magiske kniv. 

Kinesisk literati

Mens Pernille Kløvedal Helwegs projekt med at trykke en hel grindehval i ét hug var spektakulært og udstillet både på Færøerne og i Danmark, kan hendes lille originalgrafiske kunstbog "Med grinden som boss" ses som en finurlig og poetisk lille beretning om projektet og om opholdet i Steinprent, det ene billede af et glas vin på hovedet og en cyklist i fart afslører, at Pernille Kløvedal Helweg har ladet sig inspirere af et af Tóroddur Poulsens billeder. I Vibeke Mencke Nielsens tryk er de små, fint tegnede motiver sat på en prosatekst, der stammer fra bogen "Ästetik des Widerstands" af Peter Weiss, som Vibeke Mencke Nielsen er optaget af. Peter Weiss han var bl.a. ivrig fortaler for den socialt ansvarlige kunst. Motivisk omfatter Vibeke Mencke Nielsens billeder såvel naturalisktiske skildringer af omgivelserne bl.a. på Færøerne, men nogle af billedelementerne er mere symbolske. Prosateksterne forlener de små litografier med et lidt tænksomt præg, samtidig som de forekommer sanseligt bevidste. Knud Odde har samarbejdet med Toni Larsen, hvis snørklede, poetisk søgende udtryk passer godt sammen med  hans dekorativt bølgende linjer.
Knud Odde er udlærd bibliotekar og har en brændende og evident litterær interesse. Han er bl.a. fascineret af den kinesiske literatitradition og har skildret en af denne traditions hovedpersoner, nemlig digteren Su Tung Po, som levede i det 11. århundrede. I et varmt gult og rødt portræt af den store digter hvori der indgår en tom grå væg, siger Knud Odde noget væsentligt om enkeltheden og dybden i den kinesiske middelalderdigters tanker.


Skrålet i Tinget

Tóroddur Poulsen kommer fra Tórshavn, men har boet i Danmark siden midt i halvfemserne. Hans store betydning blev beseglet, da han sidste år modtog den store offentlige færøske kulturpris. Selv om han bor udenlands, så følger han umådelig godt med i hvad der foregår i det færøske samfund og ikke sjældent kommenterer han begivenhedernes gang i sine digte, i billeder, installationer eller på sin blog, som Weekendavisens anmelder, Lars Bukdal har udråbt til verdens bedste færøske blog.
Et af billederne på udstillingen er en kommentar til den sidste af mange sprogstridigheder på Færøerne, der handler om hvorvidt "udenlandske" bogstaver som C, W, X og skal være med i det færøske alfabet eller ikke. Værket hedder "Farligt regn". Tóroddur Poulsens værker kan være både morsomme og absurde, og til tider er de begge dele, komplekse sammensætninger af banale betragtninger og mere alvorlige eksistentielle tanker. Hans irisfarvede litografi "Tingini" (Tingene) er et interessant eksempel på et sammensat billede, der minder om en collage, hvor beskueren får en fornemmelse af flere lag, af noget, som ligger under og noget andet, der ligger ovenpå. Midt i billedrummet kan man se en mærkelig kasse, der er placeret på høje stolper, som gennem slanger eller ledninger hænger sammen me nogle andre kasser. Denne såkaldte "tavshedsmaskine" er et tilbagevendende motiv i Tóroddur Poulsens billeder. Den ligner en kunstnerisk installation, men titlen siger os, at den producerer tavshed, som efter forskellige udsagn på billedfladen er hårdt tiltrængt i forhold til den anstrengende skrålen i tinget "Harra formaður, tað er hetta skrálið, sum er á skránni". Poulsen forvansker på en satirisk måde en af de faste formuleringer, der bruges i Lagtinget. Skråt ned over hele billedfladen står der "Tigið" (Ti stille) med store spejlvendte bogstaver. Idet udsagnet er spejlvendt, virker det som om, at udsagnet kommer indefra billedrummet og man forestiller sig hvordan den indignerede kunstner forsøger at få arbejdsro til at bygge videre på sin tavshedsmaskine.
                 
    
ORDBILLED/BILLEDORD: Steinprent: Svend-Allan Sørensen, Knud Odde, Toni Larsen, Zven Balslev, Vibeke Mencke Nielsen, Bjarne Werner Sørensen, Tóroddur Poulsen, Claus Carstensen, Peter Laugesen. Samt originalgrafiske bøger/udgivelser af Daniel Milan, Pernille Kløvedal, Bjarne Werner Sørensen, Tóroddur Poulsen, Malene Bang, Zven Balslev, Emil Westmann Hertz, Stefan Rotvit, Søren Petersen, Søren  Ulrik Thomsen og Claus Carstensen. Kurator: Kinna Poulsen.  Udstillingen er åben fra 9. maj - 10. august. Sted: Nordatlantens Brygge. Obs: Fernisering: torsdag 8.maj klokken  16-18.Kinna Poulsen